Poświęcenie krzyża i placu pod budowę ks. Bp Jerzy Mazur